بهترین حالت گرفتن فرمان

پس از یک رانندگی طولانی دستها و بازوهای ما کمتر خسته می شود. پس از گذشت چند ماه یا سال از رانندگی استیل بدن ما به هم نمی خورد (کسانی…
ادامه مطلب