اعمال قبل از حرکت یا صکادرات

وقتی در داخل اتومبیل و پشت فرمان قرار گرفتیم بایستی قبل از حرککت دادن اتومبیل کارهای ذیل را انجام دهیم: اعمال قبل از حرکت یا صکادرات: ص: صندلی را تنظیم…
ادامه مطلب

بهترین حالت گرفتن فرمان

پس از یک رانندگی طولانی دستها و بازوهای ما کمتر خسته می شود. پس از گذشت چند ماه یا سال از رانندگی استیل بدن ما به هم نمی خورد (کسانی…
ادامه مطلب